IV Jornada WebQuest

El 25 de febrer del 2012 tindrà lloc, a la Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, la IV Jornada WebQuest.
La Jornada és organitzada per la Comunitat Catalana de WebQuest i l'ICE de la UAB i està inclosa en el Pla de formació permanent del professorat del Departament d'Ensenyament.

Aquest bloc preten ser un recurs complementari al Taller3: Eines TIC

El web de la Jornada