Zona pràctica


Creem una Cacera del tresor


Treballem amb els nostres portàtils i ens agrupen  de dos amb els que no en porten.
Opció 1:  Seguim instruccions                                                                     

Anem a crear una Cacera del tresor amb el Google Sites sobre els Codis QR.

  1. Partim d'aquest document de treball on hi ha les preguntes i els enllaços on trobar les respostes.
  2. Descarreguem aquesta plantilla al nostre lloc web i
  3. Comencem a editar seguint les instruccions.
  4. Model de la  Cacera de codis QR

Opció 2: Directament des de la plantilla.                                                           

  • Pensem un tema que sigui del nostre interès.
  • Descarreguem aquesta plantilla al nostre ordinador, li donem un nom copiem el codi i ...
  • Comencem a editar.