Recursos

Tutorials de Google Sites

Altres tutorials                                                                
    Rúbriques
    Les rúbriques són eines d'avaluació. Els elements bàsics d'una rúbrica són: els criteris d'avaluació, el nivell d'execució de la tasca i la valoració o puntuació corresponent. Mitjançant les rúbriques determinem quins objectius d'aprenentatge ha d'assolir l'alumnat.
     El bloc de les Caceres del tresor